Η… τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (2)

Ο Claes Oldenburg είναι ένας Σουηδός γλύπτης, κυρίως γνωστός για τα δημόσια έργα τέχνης του τα οποία είναι ουσιαστικά καθημερινά αντικείμενα σε τεράστιο μέγεθος.

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (1)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (3)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (4)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (5)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (6)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (7)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (8)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (9)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (10)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (11)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (12)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (13)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (14)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (15)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (16)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (17)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (18)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (19)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (20)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (21)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (22)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (23)

Η... τεράστια τέχνη του Claes Oldenburg (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook