Τυχερός που γεννήθηκε σε χώρα που έχουν το τιμόνι στα δεξιά

Τυχερός που γεννήθηκε σε χώρα που οδηγούν από δεξιά (1)

Αν η θέση του οδηγού ήταν από την άλλη πλευρά, η κατάληξη θα ήταν πολύ άσχημη…

Τυχερός που γεννήθηκε σε χώρα που οδηγούν από δεξιά (2)

Τυχερός που γεννήθηκε σε χώρα που οδηγούν από δεξιά (3)

Τυχερός που γεννήθηκε σε χώρα που οδηγούν από δεξιά (4)

Τυχερός που γεννήθηκε σε χώρα που οδηγούν από δεξιά (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook