Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων

Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (3)

Όταν ο ουρανός ζωγραφίζει… Δείτε 15 ασυνήθιστους αλλά πραγματικά εντυπωσιακούς σχηματισμούς σύννεφων και τις ονομασίες τους.

Φακοειδή σύννεφα (Lenticular clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (1)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (2)
Undulatus asperatus

Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (3)

Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (4)
Πολικά μεσοσφαιρικά νέφη (Noctilucent night clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (5)
Τρύπες στα σύννεφα ή τρύπες Fallstreak (Fallstreak Hole ή Hole Punch cloud)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (6)
Σύννεφα του γυναικείου μαστού ή σύννεφα Mammatus (Mammatus clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (7)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (8)
Κυματοειδή σύννεφα (Wave clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (9)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (10)
Ιριδισμός σύννεφων (Cloud iridescence)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (11)
Στροβιλώδη νέφη (Roll clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (12)
Σύννεφα λαίλαπας (Shelf clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (13)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (14)
Σύννεφα της φωτιάς (Pyrocumulus cloud)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (20)
Κυματοειδή παράθυρα (Wave windows)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (15)
Ακτινόμορφα σύννεφα (Actinoform clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (16)
Πολικά στρατοσφαιρικά (μαργαρώδη) νέφη (Polar stratospheric (nacerous) clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (17)
Σύννεφα Πηλέα (Pileus clouds)
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (18)
Σύννεφα Morning Glory
Μοναδικοί σχηματισμοί σύννεφων (19)
Κοινοποιήστε στο Facebook