Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (3)

Υπάρχει τρόπος να μετρηθεί επιστημονικά η «ευτυχία» ανά τις διάφορες χώρες του κόσμου; Αν και μάλλον κάτι τέτοιο είναι από δύσκολο έως αδύνατο, ο ΟΗΕ κάθε χρόνο δημοσιεύει ένα κατάλογο χωρών με βάση το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης που αποτελεί ένα είδος μέτρησης της ευτυχίας των κατοίκων.

Και αυτό γιατί, ο δείκτης αυτός (στα αγγλικά Human Development Index) υπολογίζει και συγκρίνει παράγοντες όπως το προσδόκιμο ζωής, την εκπαίδευση, το επίπεδο διαβίωσης, την ανάπτυξη καθώς και την επίδραση της οικονομικής πολιτικής στην ποιότητα ζωής. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μια ένδειξη της γενικότερης ποιότητας ζωής.

Ακολουθεί η λίστα των 10 πιο «ευτυχισμένων» χωρών για το 2011, με βάση το δείκτη αυτό, όπως δημοσιεύτηκε από τον ΟΗΕ.

10. Σουηδία

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (10)

Προσδόκιμο ζωής:
81,4 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 35.837 δολάρια

Πληθυσμός: 9,4 εκατ.

9. Γερμανία

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (9)

Προσδόκιμο ζωής: 80,4 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 34.854 δολάρια

Πληθυσμός: 82 εκατ.

8. Λιχτεστάιν

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (8)

Προσδόκιμο ζωής: 79,5 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 83.717 δολάρια

Πληθυσμός: 36.300

7. Ιρλανδία

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (7)

Προσδόκιμο ζωής: 80.6 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 29.322 δολάρια

Πληθυσμός: 4,5 εκατ.

6. Καναδάς

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (6)

Προσδόκιμο ζωής: 81 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα:
35.166 δολάρια

Πληθυσμός:
34 εκατ.

5. Νέα Ζηλανδία

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (5)

Προσδόκιμο ζωής:
80,7 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 23.737 δολάρια

Πληθυσμός: 4.4 εκατ.

4. ΗΠΑ

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (4)

Προσδόκιμο ζωής:
78,5 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 43,017 δολάρια

Πληθυσμός:
313 εκατ.

3. Ολλανδία

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (3)

Προσδόκιμο ζωής: 80,7 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 36.402 δολάρια

Πληθυσμός: 16.6 εκατ.

2. Αυστραλία

Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (2)

Προσδόκιμο ζωής: 81,9 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 34.431 δολάρια

Πληθυσμός:
22,7 εκατ.

1. Νορβηγία
Οι πιο «ευτυχισμένες» χώρες στον κόσμο (1)

Προσδόκιμο ζωής: 81,1 χρόνια

Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 47.557 δολάρια

Πληθυσμός: 4,9 εκατ.

Πηγή: newsbeast.gr

Κοινοποιήστε στο Facebook