Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν… έπιασαν την φωτογραφική μηχανή!

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (1)

«Ας βγάλω μια φωτογραφία πρώτα…» σκέφτηκαν. Σε μερικές περιπτώσεις πάντως οι φωτογραφίες είναι αυτό που λέμε… Αξία: ανεκτίμητη!

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (2)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (3)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (4)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (5)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (6)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (7)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (8)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (9)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (10)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (11)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (12)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (13)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (14)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (16)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (17)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (24)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (18)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (20)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (21)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (22)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (23)

Άνθρωποι που αντί να βοηθήσουν... έπιασαν την φωτογραφική μηχανή! (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook