Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε

Tweety

Γνωρίζατε ότι τα πραγματικά/αρχικά ονόματα πολλών διάσημων και αγαπημένων καρτούν όπως ο Tweety, ο Winnie the pooh, η Barbie και άλλων, είναι τελείως διαφορετικά από αυτά με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά;

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (1)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (2)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (3)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (4)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (5)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (6)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (7)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (8)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (9)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (10)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (11)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (12)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (13)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (14)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (15)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (16)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (17)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (18)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (19)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (20)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (21)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (22)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (23)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (24)

Τα αληθινά ονόματα διάσημων χαρακτήρων καρτούν που δεν γνωρίζατε (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook