«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (45)

Δείτε τι γινόταν πίσω από τις κάμερες στα γυρίσματα της επικής τριλογίας «Lord Of The Rings», μέσα από 50 φωτογραφίες!

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (1)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (2)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (3)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (4)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (5)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (6)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (7)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (8)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (9)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (10)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (11)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (12)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (13)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (14)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (15)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (16)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (17)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (18)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (19)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (20)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (21)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (22)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (23)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (24)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (25)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (26)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (27)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (28)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (29)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (30)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (31)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (32)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (33)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (34)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (35)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (36)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (37)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (38)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (39)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (40)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (41)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (42)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (43)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (44)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (46)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (47)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (48)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (49)

«Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» πίσω από τις κάμερες (50)

Κοινοποιήστε στο Facebook