Ένα δωμάτιο από 100.000 δολάρια

Ένα δωμάτιο από 100.000 δολάρια (1)

Και όταν λέμε 100.000 δολάρια, εννοούμε 100.000 χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου! Δείτε το «Room of Money» που δημιούργησε ο Γερμανός καλλιτέχνης Hans-Peter Feldmann, στο οποίο δεν φαίνεται ούτε ένα εκατοστό τοίχου αφού καλύπτεται από τα χαρτονομίσματα.

Ένα δωμάτιο από 100.000 δολάρια (2)

Ένα δωμάτιο από 100.000 δολάρια (3)

Ένα δωμάτιο από 100.000 δολάρια (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook