Φωτογραφίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (5)

Ο Sergey Larenkov είναι ένας καλλιτέχνης/φωτογράφος από τη Ρωσία ο οποίος ένωσε φωτογραφίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με αντίστοιχες σημερινές από τις ίδιες τοποθεσίες, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό κολάζ!

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (2)

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (3)

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (4)

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (6)

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (7)

Φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (1)

Κοινοποιήστε στο Facebook