Παράξενες τουαλέτες #13

Παράξενες τουαλέτες (1)

Ακόμη και ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να δεχθεί παρεμβάσεις γεμάτες φαντασία…

Παράξενες τουαλέτες (8)

Παράξενες τουαλέτες (2)

Παράξενες τουαλέτες (3)

Παράξενες τουαλέτες (4)

Παράξενες τουαλέτες (5)

Παράξενες τουαλέτες (6)

Παράξενες τουαλέτες (7)

Παράξενες τουαλέτες (9)

Παράξενες τουαλέτες (10)

Παράξενες τουαλέτες (11)

Παράξενες τουαλέτες (13)

Παράξενες τουαλέτες (14)

Παράξενες τουαλέτες (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα με παράξενες τουαλέτες.

Κοινοποιήστε στο Facebook