Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (19)

Ο Αμερικανός φωτογράφος Jack Radcliff καταγράφει τη ζωή της κόρης του Alison από τη στιγμή που γεννήθηκε στην Βαλτιμόρη το 1975. Αρχικά ξεκίνησε ως μια απλή συλλογή οικογενειακών φωτογραφιών και τελικά εξελίχθηκε σε ένα πολύχρονο έργο με στόχο να συλλάβει την κάθε στιγμή της ζωής της, χωρίς τη γονική παρέμβαση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό πορτρέτο της Alison στο πέρασμα του χρόνου, από τη γέννησή της μέχρι σήμερα.

Οι φωτογραφίες ξεκινούν από το 1975…

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (1)

1978
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (2)
1982
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (3)
1983
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (4)
1984
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (5)
1986
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (6)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (7)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (8)
1987
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (9)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (10)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (11)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (12)
1988
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (13)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (14)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (15)
1989
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (16)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (17)

1990
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (18)
1991

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (19)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (20)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (21)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (22)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (23)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (24)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (25)
1992
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (26)
1993

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (27)

1994

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (28)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (30)

1995

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (31)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (32)
1997
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (33)
1998

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (34)

1999

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (35)

2001

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (37)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (38)

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (40)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (41)
2002
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (42)
2004

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (49)
2006

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (48)

2007
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (47)
2010

Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (43)

2011
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (45)
Η ζωή μιας 37χρονης γυναίκας μέσα από φωτογραφίες (46)
Κοινοποιήστε στο Facebook