Ακαταμάχητα… Φωκάκια!

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (4)

Εκπληκτικές φωτογραφίες από χαριτωμένα μωρά φώκιας… Ποιος μπορεί να αντισταθεί;

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (1)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (2)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (3)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (5)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (6)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (7)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (8)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (9)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (10)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (11)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (12)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (13)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (14)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (15)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (16)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (17)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (18)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (19)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (20)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (21)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (22)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (23)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (24)

Ακαταμάχητα... Φωκάκια! (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook