Μια πίτσα που… τρομάζει!

Μια πίτσα που... τρομάζει! (1)

Μια τρομακτική πίτσα…

Μια πίτσα που... τρομάζει! (2)

Μια πίτσα που... τρομάζει! (3)

Μια πίτσα που... τρομάζει! (4)

…εμπνευσμένη από το Necronomicon!

Μια πίτσα που... τρομάζει! (5)

Μια πίτσα που... τρομάζει! (6)

Κοινοποιήστε στο Facebook