Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω…

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (3)

Τα είχαν υπολογίσει όλα τέλεια για την μέρα που ονειρεύονταν μια ζωή… Μετά από όλη την ένταση της προετοιμασίας, όμως, δεν υπολόγισαν σωστά τις συνέπειες του αλκοόλ!

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (1)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (2)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (4)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (5)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (6)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (7)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (8)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (9)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (10)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (11)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (12)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (13)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (14)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (15)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (16)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (17)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (18)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (19)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (20)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (21)

Νύφες που ήπιαν ένα ποτηράκι παραπάνω... (23)

Κοινοποιήστε στο Facebook