Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (1)

Δείτε το πόσο έχουν αλλάξει τα λογότυπα γνωστών εταιρειών και προϊόντων σε σχέση με την πρώτη τους μορφή.

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook