25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (15)

Ο καλλιτέχνης David Mach δημιουργεί απίστευτα γλυπτά χρησιμοποιώντας σπίρτα εδώ και 30 χρόνια.

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (13)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (12)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (1)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (10)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (11)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (7)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (23)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (2)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (3)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (4)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (6)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (20)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (8)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (9)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (14)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (28)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (16)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (17)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (27)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (26)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (18)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (19)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (21)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (22)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (24)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (5)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (25)

25 εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα (29)

Κοινοποιήστε στο Facebook