Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους #5

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (21)

Το γνωστό για τα κέρινα ομοιώματα του μουσείο Madame Tussaud ανανεώνει συνεχώς τα εκθέματα του και η σύγκριση με τα πραγματικά πρόσωπα είναι αναπόφευκτη…

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (1)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (2)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (3)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (4)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (5)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (6)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (7)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (8)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (9)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (10)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (11)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (12)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (13)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (14)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (15)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (16)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (17)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (18)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (19)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (20)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (22)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (23)

Δείτε περισσότερους διάσημους που φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους

Κοινοποιήστε στο Facebook