Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό… #2

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (7)

Όταν όλα γύρω κυλούν φυσιολογικά (λέμε τώρα), στο Μεξικό συμβαίνουν ανεξήγητα πράγματα…

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (1)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (2)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (3)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (4)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (5)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (6)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (8)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (9)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (10)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (12)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (13)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (14)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (15)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (16)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (17)

Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό... (18)

Δείτε και το 1ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στο Μεξικό…»

Κοινοποιήστε στο Facebook