Γλυπτά από άμμο #5

Γλυπτά από άμμο (1)

20 απίστευτα κι όμως αληθινά αριστουργήματα στην άμμο!

Γλυπτά από άμμο (17)

Γλυπτά από άμμο (2)

Γλυπτά από άμμο (3)

Γλυπτά από άμμο (4)

Γλυπτά από άμμο (5)

Γλυπτά από άμμο (7)

Γλυπτά από άμμο (8)

Γλυπτά από άμμο (9)

Γλυπτά από άμμο (10)

Γλυπτά από άμμο (11)

Γλυπτά από άμμο (12)

Γλυπτά από άμμο (13)

Γλυπτά από άμμο (14)

Γλυπτά από άμμο (15)

Γλυπτά από άμμο (16)

Γλυπτά από άμμο (18)

Γλυπτά από άμμο (19)

Γλυπτά από άμμο (20)

Γλυπτά από άμμο (6)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Γλυπτά από άμμο»

Κοινοποιήστε στο Facebook