Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (1)

Ορισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας συχνά καμουφλάρονται με την μορφή γιγάντιου δέντρου, προκειμένου να περνούν απαρατήρητες και να αφομοιώνονται καλύτερα από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (2)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (3)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (4)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (5)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (6)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (7)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (8)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (9)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (10)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (11)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (12)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (13)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (14)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (15)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (16)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (17)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (18)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (19)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (20)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (21)

Καμουφλαρισμένες κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας (22)

Κοινοποιήστε στο Facebook