Δεν είσαι φωτογράφος… #3

Δεν είσαι φωτογράφος... (3)

Όταν το βραβείο Pulitzer είναι λιιιγο πιο μακριά απ’ ότι νομίζουν για τον εαυτό τους ορισμένοι επίδοξοι φωτογράφοι…

Δεν είσαι φωτογράφος... (1)

Δεν είσαι φωτογράφος... (5)

Δεν είσαι φωτογράφος... (6)

Δεν είσαι φωτογράφος... (7)

Δεν είσαι φωτογράφος... (8)

Δεν είσαι φωτογράφος... (9)

Δεν είσαι φωτογράφος... (10)

Δεν είσαι φωτογράφος... (11)

Δεν είσαι φωτογράφος... (12)

Δεν είσαι φωτογράφος... (13)

Δεν είσαι φωτογράφος... (14)

Δεν είσαι φωτογράφος... (16)

Δεν είσαι φωτογράφος... (17)

Δεν είσαι φωτογράφος... (18)

Δεν είσαι φωτογράφος... (19)

Δεν είσαι φωτογράφος... (20)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook