Πείραμα: Υγρό άζωτο vs 1500 μπαλάκια ping pong (Video)

Υγρό άζωτο vs 1500 μπαλάκια ping pong

Ο Δρ Roy Lowry παρουσιάζει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Plymouth την εκρηκτική δύναμη του υγρού αζώτου καθώς αυτό επιστρέφει στην αέρια του μορφή.

Η δράση ξεκινάει στο 3:00, αν δεν θέλετε να ακούσετε την εξήγηση του φαινομένου.

Κοινοποιήστε στο Facebook