Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (1)

Ένας παράξενος και μοναδικός διαγωνισμός για τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια διεξήχθη το προηγούμενο σαββατοκύριακο στην Ανατολική Γαλλία. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2012 στο οποίο έλαβαν μέρος 100 άνδρες των οποίων οι μοναδικές γενειάδες και τα μουστάκια έκλεψαν την παράσταση.

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (2)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (3)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (4)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (5)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (6)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (7)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (8)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (9)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (10)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (11)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (12)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (13)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (14)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (15)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (16)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (17)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (18)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (19)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (20)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (21)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (22)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (23)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (25)

Τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 (24)

Δείτε και τον περσινό διαγωνισμό με τα πιο παράξενα μούσια & μουστάκια

Κοινοποιήστε στο Facebook