3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (1)

Η φιλία ζωής μεταξύ τριών γυναικών, αποτυπωμένη σε φωτογραφίες από την εφηβική τους ηλικία μέχρι σήμερα…

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (2)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (3)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (4)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (5)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (6)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (7)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (8)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (9)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (10)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (11)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (12)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (13)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (14)

3 φίλες φωτογραφίζονται μαζί επί 30 χρόνια (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook