Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους #6

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (5)

Ένα ακόμη crash test μεταξύ διασήμων και των κέρινων ομοιωμάτων τους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πετυχημένα και σε άλλες όχι τόσο.

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (1)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (2)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (3)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (4)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (6)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (7)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (8)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (9)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (10)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (11)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (12)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (13)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (14)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (15)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (16)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (17)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (18)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (19)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (20)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (21)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (22)

Δείτε περισσότερους διάσημους που φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους

Κοινοποιήστε στο Facebook