Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (18)

Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι για να προστατεύσουν τις καλλιέργειες τους έφτιαχναν σκιάχτρα… Βέβαια τα συγκεκριμένα είναι λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα!

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (1)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (2)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (3)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (4)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (5)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (6)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (7)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (8)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (9)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (10)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (11)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (12)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (13)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (14)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (15)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (16)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (17)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (19)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (20)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (21)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (22)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (23)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (24)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (25)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (26)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (27)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (28)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (29)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (30)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (31)

Παράξενα σκιάχτρα για όλα τα γούστα (32)

Κοινοποιήστε στο Facebook