Πολυγωνικά Posters

Πολυγωνικά Posters (9)

Τα «Πολυγωνικά Posters» είναι μια υπέροχη συλλογή τρισδιάστατων τοπίων με πολύγωνα που δημιουργήθηκε από τον JR Schmidt με το Cinema 4D. Το αποτέλεσμα είναι πολύχρωμο και δυναμικό ενώ η φαινομενική απλότητα που κρύβει στην πραγματικότητα σημαντική πολυπλοκότητα…

Πολυγωνικά Posters (1)

Πολυγωνικά Posters (2)

Πολυγωνικά Posters (3)

Πολυγωνικά Posters (4)

Πολυγωνικά Posters (5)

Πολυγωνικά Posters (6)

Πολυγωνικά Posters (7)

Πολυγωνικά Posters (8)

Πολυγωνικά Posters (10)

Πολυγωνικά Posters (11)

Πολυγωνικά Posters (12)

Πολυγωνικά Posters (13)

Πολυγωνικά Posters (14)

Πολυγωνικά Posters (15)

Πολυγωνικά Posters (16)

Πολυγωνικά Posters (17)

Πολυγωνικά Posters (18)

Πολυγωνικά Posters (19)

Πολυγωνικά Posters (20)

Πολυγωνικά Posters (21)

Πολυγωνικά Posters (22)

Πολυγωνικά Posters (23)

Πολυγωνικά Posters (24)

Πολυγωνικά Posters (25)

Πολυγωνικά Posters (26)

Πολυγωνικά Posters (27)

Πολυγωνικά Posters (28)

Κοινοποιήστε στο Facebook