Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #3

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (15)

Δείτε μερικά ακόμη ξεκαρδιστικά ονόματα ασύρματων δικτύων που θέλουν να περάσουν μηνύματα στους επίδοξους κλέφτες ή απλά στους γείτονες.

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (1)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (2)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (3)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (4)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (5)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (6)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (7)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (8)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (9)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (10)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (11)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (12)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (13)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (14)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (16)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (17)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (18)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (19)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (20)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (21)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (22)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (23)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi (24)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi»

 

Κοινοποιήστε στο Facebook