Εντυπωσιακά graffiti #4

Εντυπωσιακά graffiti (3)

Μια σειρά από αριστουργήματα του δρόμου, τα οποία δίνουν άλλη διάσταση στο περιβάλλον που κοσμούν.

Εντυπωσιακά graffiti (2)

Εντυπωσιακά graffiti (1)

Εντυπωσιακά graffiti (4)

Εντυπωσιακά graffiti (5)

Εντυπωσιακά graffiti (6)

Εντυπωσιακά graffiti (7)

Εντυπωσιακά graffiti (8)

Εντυπωσιακά graffiti (9)

Εντυπωσιακά graffiti (10)

Εντυπωσιακά graffiti (11)

Εντυπωσιακά graffiti (12)

Εντυπωσιακά graffiti (13)

Εντυπωσιακά graffiti (14)

Εντυπωσιακά graffiti (15)

Εντυπωσιακά graffiti (16)

Εντυπωσιακά graffiti (17)

Εντυπωσιακά graffiti (18)

Εντυπωσιακά graffiti (19)

Εντυπωσιακά graffiti (20)

Εντυπωσιακά graffiti (21)

Εντυπωσιακά graffiti (22)

Εντυπωσιακά graffiti (23)

Εντυπωσιακά graffiti (24)

Εντυπωσιακά graffiti (25)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook