Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (4)

Οι εποχές αλλάζουν και μαζί με αυτές αλλάζει η μόδα, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Η τεχνολογία έχει επίσης εξελιχθεί, ενώ τα εξώφυλλα έγιναν πιο δημιουργικά, ξεχωρίζοντας σταδιακά από την απλή εφημερίδα, με την ασπρόμαυρη εκτύπωση πλέον να έχει δώσει την θέση της στο illustration και τα χρώματα.

Δείτε μια σειρά διάσημων γυναικείων περιοδικών απ’ όλο τον κόσμο και το πως αυτά άλλαξαν από το 1867 έως τώρα.

1867:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (1)

1883:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (2)

1886:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (3)

1887:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (4)

1892:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (5)

1903:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (6)

1922:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (7)

1939:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (8)

1944:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (9)

1970:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (10)

1972:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (11)

1976:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (12)

1981:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (13)

1985:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (14)

1990:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (15)

1991:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (16)

1993:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (17)

1994:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (18)

1996:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (19)

1998:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (20)

2001:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (21)

2003:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (22)

2005:

Γυναικεία περιοδικά τότε και τώρα (23)

Κοινοποιήστε στο Facebook