Παίζοντας με το Photoshop…

Παίζοντας με το Photoshop (11)

Το Photoshop δημιουργήθηκε σαν ένα εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών κυρίως για τους επαγγελματίες φωτογράφους και τους γραφίστες, ωστόσο έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται από πολύ περισσότερους, με απρόσμενα πολλές φορές αποτελέσματα.

Δείτε μια συλλογή με αστείες, εσκεμμένα υπερβολικές, παράξενες και αποτυχημένες δημιουργίες!

Παίζοντας με το Photoshop (1)

Παίζοντας με το Photoshop (2)

Παίζοντας με το Photoshop (3)

Παίζοντας με το Photoshop (4)

Παίζοντας με το Photoshop (5)

Παίζοντας με το Photoshop (6)

Παίζοντας με το Photoshop (7)

Παίζοντας με το Photoshop (8)

Παίζοντας με το Photoshop (9)

Παίζοντας με το Photoshop (10)

Παίζοντας με το Photoshop (12)

Παίζοντας με το Photoshop (13)

Παίζοντας με το Photoshop (14)

Παίζοντας με το Photoshop (15)

Παίζοντας με το Photoshop (16)

Παίζοντας με το Photoshop (17)

Παίζοντας με το Photoshop (18)

Παίζοντας με το Photoshop (19)

Παίζοντας με το Photoshop (20)

Παίζοντας με το Photoshop (21)

Παίζοντας με το Photoshop (22)

Παίζοντας με το Photoshop (23)

Παίζοντας με το Photoshop (24)

Παίζοντας με το Photoshop (25)

Παίζοντας με το Photoshop (26)

Παίζοντας με το Photoshop (27)

Παίζοντας με το Photoshop (28)

Παίζοντας με το Photoshop (29)

Παίζοντας με το Photoshop (30)

Παίζοντας με το Photoshop (32)

Παίζοντας με το Photoshop (33)

Παίζοντας με το Photoshop (31)

Κοινοποιήστε στο Facebook