«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (28)

Σπάνιες φωτογραφίες «σοβαρών» προσώπων που δεν δείχνουν τόσο σοβαροί όσο τους έχουμε συνηθίσει…

Angela Merkel

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (1)

Franklin Roosevelt

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (2)

Duke & Duchess of Windsor

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (3)

Richard Nixon

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (4)

Albert Einstein

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (5)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (6)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (7)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (8)

Martin Luther King

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (9)

Fidel Castro

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (10)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (11)

Ronald Reagan

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (12)

Nancy Reagan, Mr. T

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (13)

Winston Churchill

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (14)

Salvador Dali

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (15)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (16)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (17)

Pablo Picasso

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (18)

Adolf Hitler

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (19)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (20)

Ernesto Che Guevara

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (21)

Marilyn Monroe

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (22)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (23)

Alfred Hitchcock

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (24)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (25)

Andy Warhol

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (26)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (27)

Yoko Ono, John Lennon

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (28)

Steve Jobs

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (29)

George Bush

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (30)

Silvio Berlusconi

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (31)

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (32)

Barack Obama, Ray LaHood

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (33)

Barack Obama, John McCain

«Σοβαροί» διάσημοι σε αστείες στιγμές (35)

Κοινοποιήστε στο Facebook