Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (1)

Αυτή η συλλογή φωτογραφιών από τον Patrice Laroche αποτελεί έναν φανταστικό τρόπο καταγραφής των 9 μηνών μιας εγκυμοσύνης!

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (2)

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (3)

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (4)

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (5)

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (6)

Έξυπνη φωτογράφιση για την πορεία μιας εγκυμοσύνης (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook