Η Γαλλία από ψηλά: Μια διαφορετική ξενάγηση…

Η Γαλλία από ψηλά (4)

Ζήστε την Γαλλία από μια τελείως διαφορετική προοπτική. Οι Frédéric Le Mouillour και Pierre Mairé μας κάνουν μια ξεχωριστή ξενάγηση στην όμορφη αυτή χώρα μέσα από τις φωτογραφίες τους…

Η Γαλλία από ψηλά (1)

Η Γαλλία από ψηλά (2)

Η Γαλλία από ψηλά (3)

Η Γαλλία από ψηλά (5)

Η Γαλλία από ψηλά (6)

Η Γαλλία από ψηλά (7)

Η Γαλλία από ψηλά (8)

Η Γαλλία από ψηλά (9)

Η Γαλλία από ψηλά (10)

Η Γαλλία από ψηλά (11)

Η Γαλλία από ψηλά (12)

Η Γαλλία από ψηλά (13)

Η Γαλλία από ψηλά (14)

Η Γαλλία από ψηλά (15)

Η Γαλλία από ψηλά (16)

Η Γαλλία από ψηλά (17)

Η Γαλλία από ψηλά (18)

Η Γαλλία από ψηλά (19)

Η Γαλλία από ψηλά (20)

Η Γαλλία από ψηλά (21)

Η Γαλλία από ψηλά (22)

Η Γαλλία από ψηλά (23)

Η Γαλλία από ψηλά (24)

Η Γαλλία από ψηλά (25)

Η Γαλλία από ψηλά (26)

Η Γαλλία από ψηλά (27)

Η Γαλλία από ψηλά (28)

Η Γαλλία από ψηλά (29)

Η Γαλλία από ψηλά (30)

Η Γαλλία από ψηλά (31)

Η Γαλλία από ψηλά (32)

Η Γαλλία από ψηλά (33)

Η Γαλλία από ψηλά (34)

Η Γαλλία από ψηλά (35)

Η Γαλλία από ψηλά (36)

Κοινοποιήστε στο Facebook