Η πτήση Νέα Υόρκη – Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (1)

Μια διαφορετική, διασκεδαστική περιγραφή της πτήσης Νέα Υόρκη – Βερολίνο…

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (6)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (2)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (11)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (5)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (8)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (4)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (10)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (9)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (3)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (14)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (12)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (13)

Η πτήση Νέα Υόρκη - Βερολίνο μέσα από το ημερολόγιο με σκίτσα ενός επιβάτη (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook