Από μπέλα… κατσιβέλα!

Από μπέλα... κατσιβέλα! (23)

Πως μια απλή γκριμάτσα μπορεί να μεταμορφώσει ολοκληρωτικά μια όμορφη κοπέλα… Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν!

Από μπέλα... κατσιβέλα! (1)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (2)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (3)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (4)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (5)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (6)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (7)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (8)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (9)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (11)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (12)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (13)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (14)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (15)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (16)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (17)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (18)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (19)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (20)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (21)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (22)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (24)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (25)

Και η απόλυτη μετρ του είδους… Claire Danes!
(Όσοι παρακολουθούν Homeland, ξέρουν!)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (26)

Από μπέλα... κατσιβέλα! (27)

Κοινοποιήστε στο Facebook