Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα #2

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (7)

Οι εποχές αλλάζουν, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πιο ιστορικές εταιρίες να αναγκάζονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας το λογότυπο τους…

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (1)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (2)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (3)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (4)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (5)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (8)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (9)

Γνωστά λογότυπα στην πρώτη τους μορφή και σήμερα (10)

Δείτε και το 1ο μέρος του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook