Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει;

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (1)

Σε αυτή την άνιση μάχη που έλαβε χώρα στα ανοιχτά του Παναμά, υπάρχει μόνο ένας νικητής. Ποιος πιστεύετε πως είναι αυτός;

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (2)

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (3)

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (4)

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (5)

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (6)

Ψάρι εναντίον σκάφους: Ποιο θα υπερισχύσει; (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook