Σουβενίρς vs πραγματικότητα #3

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (15)

18+1 σουβενίρς συναντούν τα διάσημα αξιοθέατα που αντιπροσωπεύουν και φωτογραφίζονται από την κατάλληλη γωνία λήψης. Φυσικά δεν λείπει ο Παρθενώνας…

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (1)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (2)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (3)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (4)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (5)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (6)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (7)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (8)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (9)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (10)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (12)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (13)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (14)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (16)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (17)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (18)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (19)

Σουβενίρς vs πραγματικότητα (20)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Σουβενίρς vs πραγματικότητα»

Κοινοποιήστε στο Facebook