Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk #2

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (3)

Έχουμε ήδη αναφέρει τον Γάλλο καλλιτέχνη του δρόμου OaKoAk και την χιουμοριστική του τέχνη. Δείτε 28 νέες «παρεμβάσεις» του, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την φαντασία.

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (1)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (2)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (4)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (5)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (6)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (7)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (8)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (9)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (10)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (11)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (12)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (13)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (14)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (15)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (16)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (17)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (18)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (19)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (20)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (21)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (22)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (23)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (24)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (25)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (26)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (27)

Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk (28)

Δείτε και το 1ο μέρος: «Χιουμοριστική τέχνη του δρόμου από τον OaKoAk»

Κοινοποιήστε στο Facebook