Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (14)

Από τη Marilyn Monroe μέχρι τον Albert Einstein, δείτε πως ήταν τα διαβατήρια 13 διάσημων προσωπικοτήτων της μουσικής, του κινηματογράφου, αλλά και της επιστήμης.

Albert Einstein

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (2)

David Bowie

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (1)

Muhammad Ali

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (3)

Sammy Davis

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (4)

Marilyn Monroe

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (5)

Virginia Woolf

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (6)

Walt Disney

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (7)

Ella Fitzgerald

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (8)

Ernest Hemingway

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (9)

Janis Joplin

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (10)

Johnny Cash

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (12)

Katharine Hepburn

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (13)

John Lennon

Διαβατήρια διάσημων προσωπικοτήτων (11)

Κοινοποιήστε στο Facebook