Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (22)

Ο Marc Allante μοιράζεται μαζί μας την εξέλιξη του ως ζωγράφος, παρουσιάζοντας τα έργα του από την ηλικία των 2 ετών μέχρι τα 25…

2 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (1)

3 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (2)

4 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (3)

5 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (4)

6 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (5)

7 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (6)

8 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (7)

9 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (8)

10 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (9)

11 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (10)

13 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (11)

14 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (12)

15 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (13)

16 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (14)

17 και 18 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (15)

19 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (16)

20 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (17)

22 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (18)

23 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (19)

24 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (20)

25 ετών

Η εξέλιξη ενός ζωγράφου από 2 μέχρι 25 ετών (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook