Φωτογράφηση για… εξώφυλλο!

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (1)

Όταν τα εξώφυλλα δίσκων γίνονται… προέκταση του σώματος!

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (2)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (3)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (4)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (5)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (6)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (7)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (8)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (9)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (10)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (11)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (12)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (13)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (14)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (15)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (16)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (17)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (18)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (19)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (20)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (21)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (22)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (23)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (24)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (25)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (26)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (27)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (28)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (29)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (30)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (31)

Φωτογράφηση για... εξώφυλλο (32)

Κοινοποιήστε στο Facebook