Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών #4

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (11)

20 ηθοποιοί που έγιναν κυριολεκτικά αγνώριστοι για τις ανάγκες ενός ρόλου!

Robert De Niro, Jr – Mary Shelly’s Frankenstein

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (1)

Nicolas Kent Stahl – Sin City

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (2)

Alan Cumming – X2: X-Men United

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (3)

Sam Neil – Event Horizon

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (4)

Michael John «Mike» Myers – The Cat in the Hat

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (5)

Lazaro “Laz” Alonso – Avatar

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (6)

Andy Serkis – The Lord of the Rings

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (7)

Michael John «Mike» Myers – The Cat in the Hat

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (8)

Andrew Daniel Divoff – Wishmaster

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (9)

Edward «Eddie» Regan Murphy – Norbit

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (10)

Raymond Park – Star Wars Episode I: The Phantom Menace

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (12)

Scott Heindl – I,robot

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (13)

Benicio Monserrate Rafael del Toro Sanchez – The Wolfman

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (14)

Gary Leonard Oldman – Bram Stoker’s Dracula

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (15)

Hugo Wallace Weaving – The First Avenger: Captain America

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (16)

Doug Jones – Hellboy II: The Golden Army

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (17)

Jonathan Breck – Jeepers Creepers

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (18)

Derek Mears – Friday the 13th

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (19)

Andrew Bryniarski – Texas Chainsaw Massacre

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (20)

Brandon Lee – The Crow

(Γιος του Bruce Lee, σκοτώθηκε στα γυρίσματα της ταινίας)

Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών (11)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Οι άνθρωποι πίσω από διάσημους χαρακτήρες ταινιών»

Κοινοποιήστε στο Facebook