Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (15)

Τάσεις αυτοκτονίας ή απλώς ολοκληρωτική άγνοια κινδύνου;

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (20)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (1)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (2)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (3)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (4)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (5)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (6)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (7)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (8)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (9)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (10)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (11)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (12)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (13)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (14)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (16)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (17)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (18)

Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας #7 (19)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Άνθρωποι σε επικίνδυνες στιγμές τρέλας»

Κοινοποιήστε στο Facebook