Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική #2

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (5)

Μετά το 1ο αφιέρωμα με έξυπνες διαφημίσεις του μουσείου Science World του Vancouver, ας δούμε μερικές ακόμη που έχουν σχεδιαστεί από το πρακτορείο Rethink και δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική!

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (1)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (2)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (4)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (6)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (7)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (8)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (9)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (10)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (11)

Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική (3)

Δείτε και το 1ο φωτογραφικό αφιέρωμα «Έξυπνες διαφημίσεις δείχνουν πως η επιστήμη μπορεί να είναι διασκεδαστική»

Κοινοποιήστε στο Facebook