Φωτογραφίες «τότε και τώρα» που προκαλούν θλίψη

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (7)

Μια συλλογή φωτογραφιών που έχει σαν στόχο να μας κάνει να σκεφτούμε και ίσως να δούμε διαφορετικά κάποια πράγματα…

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (1)

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (2)

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (4)

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (5)

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (6)

Φωτογραφίες του τότε και τώρα που προκαλούν θλίψη (3)

Κοινοποιήστε στο Facebook