Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (2)

Μπορεί ορισμένα νησιά των Μαλδίβων να μοιάζουν με τον παράδεισο επί Γης, όμως αυτό δεν ισχύει για όλα. Το νησί Thilafushi θυμίζει περισσότερο κόλαση, αφού πρόκειται για μια απέραντη χωματερή…

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (1)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (3)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (4)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (5)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (6)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (7)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (8)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (9)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (10)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (11)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (12)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (13)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (14)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (15)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (16)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (17)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (18)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (19)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (20)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (21)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (22)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (23)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (24)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (25)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (26)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (27)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (28)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (29)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (30)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (31)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (32)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (33)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (34)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (35)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (36)

Μαλδίβες: Η άλλη πλευρά του επίγειου παράδεισου (37)

Κοινοποιήστε στο Facebook