Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; #14

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (1)

Φαίνεται αηδιαστικό, αλλά τι ακριβώς είναι στην πραγματικότητα;

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (2)

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (3)

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (4)

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (5)

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (6)

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (7)

Πρόκειται για την καρδιά μιας πτεροφάλαινας που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους σε σχολή κτηνιατρικής.

Κοινοποιήστε στο Facebook