Πλατεία του Αγίου Πέτρου: 2005 vs 2013

Πλατεία του Αγίου Πέτρου: 2005 vs 2013 (1)

Μια φωτογραφία των πιστών κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας του νέου Πάπα, έγινε αφορμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση με την αντίστοιχη φωτογραφία του 2005, η οποία δείχνει πως μέσα σε 8 χρόνια μπορούν να αλλάξουν πολλά…

Πλατεία του Αγίου Πέτρου: 2005 vs 2013 (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook